ZhangJia Gang HongYun Machinery Manufauturing Co.,Ltd.

address: 237 Sanxing Renmin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel:0512-58570472 58578228 
Fax:0512-58578218 58570062
Mobile phone:013906246086 
E-Mail:jf@jfyx.com

CONTACT US

Company name: Zhangjiagang Hongyun Machinery Manufacturing Co., LTD
Company address: 237 Sanxing Renmin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province


Telephone: 0512-58570472 58578228
True: 0512-58578218  58570062 
Mail editor: 215624
Hand machine: 013906246086
E-mail: jf@jfyx.com
Web site: www.jfyx.comThe navigation column
二维码
Contact Us
Company address:237 Sanxing Renmin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel:0512-58570472 58578228 Fax:0512-58578218 58570062 
Mobile phone:013906246086 E-Mail:jf@jfyx.com