ZhangJia Gang HongYun Machinery Manufauturing Co.,Ltd.

address: 237 Sanxing Renmin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel:0512-58570472 58578228 
Fax:0512-58578218 58570062
Mobile phone:013906246086 
E-Mail:jf@jfyx.com

HONOR
Management system Certification
添加时间:2021/9/17 11:05:28 人气:132The navigation column
二维码
Contact Us
Company address:237 Sanxing Renmin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel:0512-58570472 58578228 Fax:0512-58578218 58570062 
Mobile phone:013906246086 E-Mail:jf@jfyx.com